LÜHIÜLEVAADE

17ndal jaanuaril algab Saaremaa Kunstistuudio eestvedamisel rahvusvaheline projekt  „Discovering parallels of folk pattern in ceramics of European nations“ (ehk „Paralleelide avastamine erinevate Euroopa rahvaste keraamikas kasutatavate rahvuslikest mustritest“) . Projekt viiakse läbi Euroopa Ühenduse abiga Grundtvig programmi raames. Grundtvig on Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanute allprogramm, mille eesmärgiks on edendada täiskasvanud õppijate ja täiskasvanute koolitajate koostööd partneritega teistest Euroopa riikidest, laiendada täiskasvanute õppimisvõimalusi ning tõsta täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja populaarsust Euroopas.  

Saaremaa Kunstistuudio projekt kujutab endast 6-päevast keraamika workshoppi, millest võtavad osa 3 leedulast, 3 lätlast, 2 rootslast, 1 soomlane ja 1 ungarlane. Õpiringi juhendab ja viib läbi keraamik Karin Kalman. Õpitakse tundma erinevaid keraamika valmistamise tehnikaid, tutvutakse Euroopa rahvaste mustrite ja ornamentidega, antake lühiülevaade keraamika ajaloost ja Eesti keraamikast. Workshopi käigus kavandavad ja teostavad kõik osalised rahvuslike mustritega mitmed keraamilised esemed. Osalised ise panustavad samuti õppimise protsessi olles valmistanud ette oma maa rahvuslike mustrite kohta väikese presentatsiooni või mapi. Valminud töödest avatakse kõigile huvilistele workshopi viimasel päeval 23ndal jaanuaril kell 18.00 Saaremaa Kunstistuudios näitus.

Loe ilmunud artikleid: 
Meie Maa

Saarte Hääl