KUNSTIPROJEKT

"KAASAEGNE KUNST LÄBI LOOVUSE" 

 

Projekti eesmärkideks on:
Kaasaegse kunsti tutvustamine lastele ja noortele
Õpilaste silmaringi avardamine läbi näituste vaatamise
Kompositsiooni, värvi- ja vormiõpetuse õppimine
Erinevate kunstialaste oskuste loov omandamine
Õpilaste mitmekülgse käelise tegevuse arendamine
 
Projekti tegevused:
Projekti käigus anname õpilastele ülevaate kaasaegse kunsti liikidest ja ajaloost, õpetame aru saama kaasaegsest kunstist.
Tutvustame op- ja popkunsti, impressionismi ja ekspressionismi viljelenud kunstnikke ja nende töid.
Kunstiajaloo loengu  ja näituse külastamise põhjal saadud muljete ja inspiratsiooni ainetel teostame oma kujunduses loomingulised tööd.
Vastavalt teemale kasutame loovalt einevaid kunstimaterjale ja töövahendeid. 

 

Projekti tegevused toimuvad Kunstistuudio galeriis ja õppeklassis.

Kursused toimuvad kolmapäeviti alates kell 14.30.
Osalemine tasuta.
 
Projekti toetab Haridus- ja Teadusministeerium
 
Osalemiseks regitreerida
telefonil 45 33748 või e-maili teel info@kunstistuudio.ee.
Lisainformatsioon: www.kunstistuudio.ee