LILLE LINDMÄE

Haridus

Kaunase Polütehniline Instituut, 1966. Elukutse: tekstiili insener, tekstiili kunstnik.

NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi Ekstrasensoorika Kool. Diplom: Bioenergia Informatsiooni Väljade korrastaja. Ülitajur ehk ekstrasenss.

Töö

1990 aastast alates olen Biovälju diagnoosinud ja korrastanud suurel hulgal inimestel mitmetel maadel. Selleks on mul unikaalne meetod „bioväljade tikkimine“. Positiivsed muutused bioväljas muudavad psühholoogilist seadmust, võivad toetada tervise paranemist ja muudavad elusündmusi heas suunas.

Biovälju ja minu korrektsioonide protsesse on visualiseeritud Kirliani Fotograafia meetodil. Fotodel on näha, et Lille valgusrikkal, avatud, tihedal bioväljal on ainulaadne ühendus viie valgusvihuga.

Minu biovälja uurimine näitab, et:

 • Bioväljal on omadus tuua universumist juurde palju mitmevärvilisi energiavälju.
 • Biovälja vaimses alges ehk kristuskehas asub tähtede ja tähtkujude kaart.
 • Transformatsiooni seanssidel kontakti puhul ja distantsmeetodil toimub fenomene.
 • Mobiiltelefoni kasutamine muudab biovälja.
 • Mõningad meediod kanaldavad oma biovälja arvel.
 • Palve mõjutab biovälja toetavalt.
 • Minu ajupoolkerad toimivad peaaegu sümmeetriliselt ja sünkroonselt. Neis on tugev side kõikide ajulainete, eriti beeta ja delta ajulainete vahel nii tavateadvusel olles kui ka korrektsiooni seanssidel.
 • Puhas, avatud ja kannab informatsiooni tervisest.
 • Kandub üle patsiendile.
 • Tõstab üles energia taseme ja kvaliteedi.
 • Korrastab patsiendi energiasüsteemi.
 • Käivitab eneseregulatsiooni süsteemi.
 • Loob rahutunde.

Rohkem informatsiooni leiate raamatutest „Iidse teadmisega õnnistatud“ ja „Tähed on bioväljas ja taevas“.

Ley liinid, valguskolmnurgad, valgussambad ja tiputa püramiidid. Inimkonna negatiivse emotsionaalse energia muutmine.

Olen palju aastaid töötanud ley liinidega ja inimkonna negatiivse emotsionaalse energiaga Maal. Madala võnkesagedusega tihedate emotsionaalsete energiate kihid, mis on ladestunud Maa biovälja tundekehasse, ei võimalda kõrge võnkesagedusega kosmilistele energiatele pääsu Maa ley liinidele.

Ley liinid on mitmekihilised kosmiliste teadvusenergiate sõiduteed Maal. Kosmilised energiad toetavad kõige elava teadvust ja neist saadakse uut informatsiooni. Olen ley liinide parandamiseks ja uute ehitamiseks külastanud galaktiliste partnerite juhendusel palju maid, nüüd võin seda tööd teha mistahes paigast. Ley liini purustavad vaid inimeste suured vaimsed kannatused: valud, hirmud, piinamised, tapmised, valed jne, need on negatiivsed emotsionaalsed energiad.

Püramiidide üks ülesanne paljudest on tõmmata ligi kosmosest energiaid ja võimendada energiaid ley liinidel. Galaktiliste abiliste täpsete näpunäidete järgi olen tänaseks avanud viie tiputa püramiidi energiad Maal, püramiididele tekkis energiatest tipuosa, mis hakkas tegema seda, milleks need püramiidid on algselt ehitatud. Rohkem püramiide pole praegu lubatud avada, öeldakse, et inimkonnal on tarvis enne veel areneda.

Valguskolmnurki ja valgussambaid tuleb ehitada negatiivsete emotsionaalsete energiate lõhustamiseks Maa energiakehas. Valguskolmnurkade - ja sammaste kaudu kosmiline energia (valgus) toetab nii inimkonda kui Maad.

Töö on alanud ka planeedi mullakihiga, mis on hiiglaslike raskete linnade, asfaltteede võrgu ja suure elanikkonna raskuse all muutnud maa pealmise mullakihi suures ulatuses koorikuks, mis takistab planeedi ja inimeste energiate normaalset liikumist.

Galaktilised olendid oma avaruslaevadest – meil tuntud Ufodena, jälgivad pidevalt kogu muutusprotsessi, mis praegu leiab aset Maal. Galaktilised partnerid õpetavad ja instrueerivad mind ja paljusid teisi sobivaid isikuid kogu Maal, kuhu on vaja minna, mida ja kuidas on vaja teha.

Loengud, kursused.

Oma loengutel käsitlen eelpool mainitud teemasid, sest kogu temaatika on otseselt seotud inimeste bioväljadega.

Kursustel, lisaks antavatele teadmistele ja meditatsioonile, õpetan biovälju nägema, tundma, tajuma.


LILLE LINDMÄEAST sai ravitseja teadjamees Gunnar Aarma soovitusel. Tänaseks on ta aastakümneid korrastanud biovälja haigestunud või haigestumisohus inimestel. Eriline tundlikkus võimaldab senstiivsel naisel tajuda kõike, mis pole terve inimeses või looduses ning tervendada ka Maa energeetilisi jõuliine.
Lille Lindmäe on lõpetanud NSVL Tervishoiuministeeriumi Ekstrasensoorika Kooli Moskvas ning töötanud aastakümneid biovälja korrektorina ning ravijana Eestis ja Soomes. Ta on üle tosina aasta pidanud loenguid neljas keeles mitmes eri riigis, võtnud osa erinevatest konverentsidest meil ja mujal. Lille on kirjutanud ka raamatuid: "Tähed on bioväljas ja taevas" (2006) ja "Iidse teadmisega õnnistatud" (2003), mõlemad raamatud on ilmunud kordustrükkidena eesti ja soome keeles, viimatimainitu on ilmunud ka inglise keeles.
Lille Lindmäe ning tema mõtted ja saavutused on tekitanud palju rahvusvahelist uudishimu ning loonud sidemeid akadeemilise arstiteaduse ja alternatiivmeditsiini vahele. Lille näeb inimese aurast, kas ja milline organ on haige ning tal on võime auras korrektuure teha. Seda tegevust nimetabki ta biovälja tikkimiseks. Haruldane on veel, et tema aju töötab ühekorraga nii beeta kui ka delta tasandil ning Kirliani meetodil tehtud piltidel on tema bioväljast leitud tähekaart. Lille on ka liinimeister ehk inimene, kes oskab luua, korrastada ja parandada planeet Maa ley-liine. Need oskused tulenevad spetsiaalsest informatsioonist, mis asub tema bioväljas ning kosmilisest abijõust, kellega Lille pidevas ühenduses on.

Üle 12 aasta on pidanud loenguid TÜ arstiteaduskonna perearstide toitlustusalastel täienduskursustel ja kahel aastal valikloenguid Tallinna Meditsiini Kõrgkoolis.
Diplomeeritud insenerina ja tekstiilikunstnikuna on ta kaks aastakümmet töötatud tekstiilivabriku „Areng“ kunstitöökoja juhatajana.

Lille ütleb, et mõnikord kajastub info haiguse kohta inimese bioväljas enne, kui see puhkeb füüsilises kehas. Ta näeb aura järgi ära, kas ja milline organ on haige.

Lille soovitab inimestel endil oma mõtteid uurida ja tunnetada iga oma mõtte mõju organismile. “Ravi peab alati algama ikka patsiendi soovist paraneda, mitte ravija omast. Loomulikult on ravija abi vältimatu õnnetusjuhtumite puhul ning samuti juhul kui hädasolija on laps, kes veel ise abi küsida ei oska”.

Isegi tohtrid on saatnud oma patsiente Lille juurde. Lille väidab, et ta ei tarvitse täpselt aru saada, mis haigusega tegemist on, aga ta suudab haige koha kätte näidata, kuna see on bioväljas kirjas.

Kuula ka Lille Lindmäed saates “Hallo, Kosmos!” (23.01.2014) http://heli.er.ee/helid/887742.mp3

Vaata ka MAATRIKS - Lille Lindmäe

Lugemiseks: http://www.arengutee.com/lille-lindmaumle.html